Solceller til låvetak

Gårdsbruk og solceller passer svært godt sammen. Nå blir det enklere for gårdsbruk å utnytte store tak- eller landareal til å sette opp større solcelleanlegg, uten at man trenger kraftkonsesjon.

Du kan også selge eventuell overskuddsenergi til naboer, uten å være plusskunde, etter oppmykning i regelverket.

Utnytt potensialet i store arealer

Å drive landbruk krever mye energi. Med stadig voksende strømpriser kan det være en utfordring og noe som går løs på allerede pressede marginer. Å investere i et solcelleanlegg blir stadig mer attraktivt i landbruket – ved å produsere egen strøm kan man kutte drastisk i strømutgiftene.

Låvetak har ofte store arealer som egner seg svært godt til solcellepanel. Det samme gjelder store areal på bakken som av en eller annen grunn ikke brukes til landbruk, og som blir stående ubrukt. Dette kan du altså bruke til å produsere energi gjennom å sette opp et solcelleanlegg.

Stadig lettere for bønder

Solceller blir en stadig smartere investering. Tiden det tar før et solcelleanlegg blir lønnsomt har gått drastisk ned de siste årene, godt hjulpet av lavere priser på solceller og økende strømpriser.

Tidligere måtte ofte gårdbrukere som ønsket å drifte deler av eller hele gårdsdriften med solcellekraft søke om konsesjon for å drive kraftverk. Grunnen til det er at man tidligere har satt en produksjonsgrense for hvor mye anlegget kan produsere før det regnes som et kraftverk. På grunn av energimangelen vi nå står overfor, er denne grensen i ferd med å bli fjernet.

Få spesialtilbud i dag!

Made on
Tilda